خمیر دندان پارودونتکس مدل Fluoride حجم 75 میلی لیتر