شامپو بدن سنت ایوز مدل شیر و وانیل (Vanilla & Milk)(650 میل)